JOURNAL.KAZNU.KZ Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ақпараттық ресурсы, Қазақстандық және шетел зерттеушілерінің ғылыми қызметтері бойынша негізгі нәтижелерді жарялау үшін кезеңдік басылымдар

International Journal of Biology and Chemistry

ijbch.kaznu.kz

International Journal of Mathematics and Physics

ijmph.kaznu.kz

PHYSICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY

phst.kaznu.kz

Farabi Journal of Social Sciences

jhumansoc-sc.kaznu.kz

Interdisciplinary Approaches to Medicine

appmed.kaznu.kz

Математика, механика, информатика

bm.kaznu.kz

Journal of problem in computer science and information technologies

jpcsip.kaznu.kz

Физикалық

bph.kaznu.kz

Химикалық

bulletin.chemistry.kz

Биология

bb.kaznu.kz

Экологиялық

bulletin-ecology.kaznu.kz

Географиялық

bulletin-geography.kaznu.kz

Педагогикалық ғылымдар

bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz

Психология және әлеуметтану

bulletin-psysoc.kaznu.kz

Журналистика

bulletin-journalism.kaznu.kz

Филология

philart.kaznu.kz

Экономикалық

be.kaznu.kz

Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық

bulletin-ir-law.kaznu.kz

Шығыстану

bulletin-orientalism.kaznu.kz

Философия, саясаттану және мəдениеттану

bulletin-philospolit.kaznu.kz

АШЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ЭВОЛЮЦИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖУРНАЛЫ

peos.kaznu.kz

ЖУРНАЛ ТУРАЛЫ1992 жылдан бастап әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті «ҚазҰУ хабаршысы» журналын 23 сериямен шығарады.

Авторлар үшін

Әр журналдың мақаланы рәсімдеу бойынша өзіндік талаптары бар. Талаптарды жоғарыдағы журналдардың сайттарында таба аласыз.

Жарияланым этикасы

Барлық журналдардың редакция алқалары өз жұмысында Ғылыми жарияланымдардың этикасы жөніндегі комитетпен (Committee on Publication Ethics (COPE)) жасалынған ғылыми жарияланымдардың этикасы бойынша халықаралық стандарттарды ұстанады, сонымен қатар беделді халықаралық журналдардың бағалы тәжірибесін ескереді. Ғылыми жарияланымдардың сапасын арттыру, жарияланымдық қызметінде алақол тәжірибеден алшақ болу (күмәнді мәліметтерді пайдалану, деректерді ойдан шығару, плагиат және т.б.), ғылыми жетістіктерді қоғаммен мойындату мақсатында журналдардың редакция алқалары, сонымен қатар баспа жұмысына қатысатын тұлғалар халықаралық қоғамдастықпен қабылданған этика ережелері мен стандарттарын сақтауы тиіс және осындай әрекеттердің алдын алу үшін барлық орынды іс-шараларды пайдалануы қажет. Редакция алқалары еш уақытта заңнан тыс әрекеттерді (плагиат, манипуляция, бұрмалау)  қолдамайтын болады және барлық күшін салып, осындай әрекеттердің алдын алуға тырысады. Егер редакция алқалары журналдарда жарияланған мақалаға қатысты заңнан тыс әрекеттер туралы хабардар болатын болса, редакция алқасы СОРЕ (немесе оның баламасының) ұсыныстарын пайдаланады.

Журнал жайлы

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 24 ғылыми журналы, оның ішінде ағылшын тілінде 6 халықаралық ғылыми журнал, 17 ҚазҰУ Хабаршылары және Ашық жүйелер эволюциясының мәселелері журналы бар.
*Бүгінгі таңда ҚазҰУ-дың 3 ғылыми журналы, атап айтқанда «International Journal of Mathematics and Physics», «Physical Sciences and Technology» және «ҚазҰУ Хабаршысы. Математика, механика және информатики сериясы» Scopus деректер базасында индекстеледі.
*5 ғылыми журнал Web of Science деректер базасында индекстелген: «International Journal of Biology and Chemistry»; «International Journal of Mathematics and Physics»; «ҚазҰУ Хабаршысы. Химия сериясы»; «ҚазҰУ Хабаршысы. Физика сериясы»; «ҚазҰУ Хабаршысы. Математика, механика және информатики сериясы».
*Ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін басып шығаруға ұсынылатын Қазақстан Республикасы Fылым және жоғарға білім министрлігі Ғылым және жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету комитетінің Тізбесіне 21 журнал кіреді: барлық 17 ҚазҰУ Хабаршылары және «International Journal of Biology and Chemistry», «International Journal of Mathematics and Physics», «Physical Sciences and Technology», Ашық жүйелер эволюциясының мәселелері журналы.

Рецензиялау

Рецензиялау түрі – төрт деңгейлі: бас редактормен; ашық; ағылшын тілінде толық есепті ұсынатын автормен (авторлармен) үлестес емес шетел ғалымымен біржақты соқыр (жасырын) рецензиялау; ағылшын тілінде толық есепті ұсынатын автормен (авторлармен) және әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-мен үлестес емес ғалымдармен біржақты соқыр (жасырын) рецензиялау. Егер  мақаланы жариялау не жарияламау туралы рецензенттердің (шетел және қазақстандық) пікірлері сәйкес келмейтін болса, онда соңғы шешімді ғылыми редактор қабылдайды.

Пайдалану шарттары

ЕРКІН КІРУ САЯСАТЫ Әр журнал өзінің контентіне еркін кіруге мүмкіндік береді де, қоғамның зерттемелерге еркін қол жеткізуді қамтамасыз ете отырып, ғаламдық біліммен еркін алмасуға септігін тигізеді.

ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР

БІЗДІҢ РЕСУРСТАР

МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗҚазақстан Республикасы, Алматы, 050040, әл-Фараби даңғылы, 71

БІЗГЕ ЖАЗЫҢЫЗДАР