JOURNAL.KAZNU.KZ

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ақпараттық ресурсы, Қазақстандық және шетел зерттеушілерінің ғылыми қызметтері бойынша негізгі нәтижелерді жарялау үшін кезеңдік басылымдар

Биология

bb.kaznu.kz

International Journal of Biology and Chemistry

ijbch.kaznu.kz

International Journal of Mathematics and Physics

ijmph.kaznu.kz

Шығыстану

bulletin-orientalism.kaznu.kz

Географиялық

bulletin-geography.kaznu.kz

Журналистика

bulletin-journalism.kaznu.kz

Математика, механика, информатика

bm.kaznu.kz

Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық

bulletin-ir-law.kaznu.kz

Педагогикалық ғылымдар

bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz

Философия, саясаттану және мəдениеттану

bulletin-philospolit.kaznu.kz

Физикалық

bph.kaznu.kz

Психология және әлеуметтану

bulletin-psysoc.kaznu.kz

Филология

philart.kaznu.kz

Химикалық

bulletin.chemistry.kz

Экологиялық

bulletin-ecology.kaznu.kz

Экономикалық

be.kaznu.kz

Eurasian Journal of Social Sciences and Humanities

jhumansoc-sc.kaznu.kz

Жаратылыстану ғылымдары

phst.kaznu.kz

ЖУРНАЛ ТУРАЛЫ1992 жылдан бастап әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті «ҚазҰУ хабаршысы» журналын 16 сериямен шығарады.

Мақаланы ұсыну тәртібі мен рәсімдеуге қойылатын талаптар

Мақаланы жариялау үшін орыс, қазақ немесе ағылшын тілінде журналдың серия/профиліне сәйкес, бұрын соңды автормен (авторлармен) жарияланбаған материал қабылданады.

Мақаланың авторы (авторлары) – шетел азаматтары болған жағдайда шаруашылықты жүргізу құқығына ие РМК  әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «Қазақ университеті» баспа үйінде ғылыми журналдарда мақалаларды жариялау жөнінде Келісімшарт жасалынады (3 ҚОСЫМША). Журнал сайтында көрсетілген келісімшарт автормен (авторлармен) толтырылады және қолы қойылады. Автордың қолы қойылған келісімшарт және т.б. материалдар сканерленген формада мақаламен бірге журнал редакциясының электронды поштасына жіберіледі. 3 ҚОСЫМША.doc.

Редакцияға электронды поштамен келесі материалдарды жіберу керек: мақаланың электронды үлгісі: соңғы бетте автор (авторлар) қолы қойылған Word редакторында (кеңейтілуі *.rtf немесе *.doc ) және pdf форматында; журналда жариялау үшін автордың (авторлардың) қолы қойылған pdf форматындағы автордың өтініші (4 ҚОСЫМША.doc). Мақалаға қосымша  магистранттар, аспиранттар және ізденушілер деканат пен жетекшісімен расталатын, кафедра отырысының хаттамасынан көшірмесін ұсынады. Мақала жариялануға қабылдағаннан кейін төлемақы туралы түбіртектің сканерленген нұсқасы pdf форматында электронды пошта арқылы жіберіледі. Университет реквизиттері 5 ҚОСЫМШАДА.doc  көрсетілген.

Барлық құжаттар қағаз түрінде де ұсынылуы мүмкін, ал мақала электронды тасымалдауышта, пошта арқылы немесе тікелей жауапты хатшыға жіберілу мүмкін.

Мақала авторы қосымша  өзінің қолжазбасына тәуелсіз маманның сын пікірін ұсына алады.

Қолжазбамен жұмыс істеудің барлық кезеңдерінде және авторлармен байланысу үшін редакция электрондық поштаны қолданады.

Мақаланы рәсімдеу ережелері 6 ҚОСЫМШАДА.doc келтірілген. Жарияланатын материалдарда авторлар жөнінде ақпарат, олардың жұмыс орны және қажетті байланыс мәліметтері көрсетіледі.

Мақала талаптарға сай болмаған жағдайда, редакциялық алқа оны қабылдамауға құқылы.

8 ҚОСЫМШАДА.doc келтірілген ҚазҰУ ғылыми журналдарында жарияланым үшін бекітілген бағалар прейскурантына сәйкес төлемақы әр беті үшін жүргізіледі.

Журналды басып шығаруға төлемді ұйым (заңды тұлға) жүргізген жағдайда есепшот факт бойынша төленеді. Университеттің ҒЗИ үшін жеңілдіктер қарастырылған.

Редакторлардың міндеттері:

Редакторлар журнал сапасын арттыруда белсенді жұмыс істеуі қажет. Олар ұсынылған мақалалардың қайсысы жариялануға жіберілетіні туралы шешім қабылдауға жауапты. Редакторлар журналдың халықаралық редакциялық коллегиясы саясатына сәйкес қызмет етеді және  сәйкес заңдарға бағынады.

Редакторлар мақалаларды авторлардың жынысы, діни көзқарасы, этникалық тамырлары, азаматтығы және саяси бағытына тәуелсіз,   интеллектуалдық мазмұны бойынша бағалайды.

Редакторлар және редакция ұсынылған мақалалар мен қолжазбалар туралы мәліметтерді автор, рецензент, редакциялық алқаның өзге мүшелері мен баспагерден басқа ешкімге жарияламауы тиіс.

Жарияланбаған материалдар автордың жазбаша келісімінсіз редакторлармен қолданылмауы тиіс.

Міндеттер жарияланым этикасы Комитетінің ұсынған қағидалары мен стандарттарына негізделген және қолжазбаларды өңдеудің әр кезеңінде қолданылады (COPE - Committee on Publication Ethics).

Рецензенттердің міндеті:

Эксперттік бағалау редакторларға редакциялық шешімдерді қабылдауға және авторларға қолжазба сапасын арттыруға көмектеседі.

Қарастыруға қабылданған кез-келген қолжазба конфиденциалды құжат ретінде қарастырылуы қажет. Қолжазбалар редактор рұқсатынсыз өзге адамдар назарына ұсынылып, талқыланбауы тиіс.

Сын-пікірлер объективті түрде жазылуы керек. Авторға бағытталған жеке сын-пікір  орынсыз болып есептеледі. Рецензент өзінің ескертулеріне аргумент келтіріп отыруы қажет.

Рецензент қарастырылып жатқан қолжазбаның өзге жарияланған жұмыспен айтарлықтай ұқсастығы мен сәйкестігі байқалған жағдайда редактор назарын аудартуы қажет.

Рецензенттер автор сілтеме жасамаған сәйкес жарияланған жұмыстарды анықтап отыруы тиіс.

Рецензенттер тараптар арасында дау немесе түсініспеушіліктер тудыратын қолжазбаларды қарастырмауы тиіс.

Авторлардың міндеттері: 

Авторлар ғылыми негізделген, шынайы фактілермен дәлелденген  мақалаларды ұсынуы қажет.  Мақалаларда өзге жұмыстарға сілтемелердің болғаны тиісті. Алаяқтық немесе шындыққа жанаспайтын мәліметтердің ұсынылуы рұқсат етілмейді.

Тәртіпке сәйкес, авторларға бір мақаланы бірнеше журналға жариялауға болмайды және олар ұсынып отырған зерттеу жұмыстарының айрықша екендігін растап, жұмысында өзге авторлар еңбегін қолданған жағдайда бұл мәліметтерді тырнақша алуы немесе ерекшелеп көрсетуі қажет.

Зерттеуге үлес қосқан барлық тұлғалар авторлар тізіміне енуі тиіс.

Сәйкес автор барлық өзге авторлар мақаланың соңғы үлгісін мақұлдағанын және оның журналға жариялануына келісім бергенін растауы қажет.

Автор ұсынған жұмысында қателер немесе сәйкессіздіктерді байқаған жағдайда тез арада редакторға немесе баспагерге хабарлағаны жөн.

1992 жылдан бастап әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті «ҚазҰУ хабаршысы» журналын 16 сериямен шығарады. Әр серия тәуелсіз басылым ретінде халықаралық ISSN және жазылу индексіне ие. Журналдың балық сериялары ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін білім және ғылым саласындағы бақылау Комитетімен ұсынылатын ғылыми басылымдар тізіміне енгізілген.

«ҚазҰУ хабаршысы» журналында техникалық, гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары щеңберіндегі фундаменталды және қолданбалы зерттеулердің өзекті мәселелері бойынша ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін магистранттар мен докторанттар, университеттің професорлық-оқытушылық құрамы және өзге де жоғары оқу орындары мен ғылыми мекемелердің ғалымдары, шетелдік ғалымдар жариялайды. Материалдар мемлекеттік, орыс, ағылшын және өзге де тілдерде жарияланады.

Журналдың барлық серияларының редакциялық алқасы құрамында отандық ғалымдар ғана емес, сонымен қатар ғылым салалары бойынша танымал шетелдік ғалымдар да бар.  Қазіргі таңда журналдың рецензенттер базасы кеңейтіліп, ғылымның көптеген салалары бойынша есімі белгілі ғалымдармен рецензиялауға келісім жасалды.

СЫН ПІКІР БЕРУ  ЕРЕЖЕСІ

Журнал редакциясына түскен ғылыми мақалалар сын пікір беру аппаратынан өтеді;

Бас редактор (немесе жауапты хатшы) мақаланың журнал профиліне, мақаланы рәсімдеу талаптарына сәйкестігін белгілеп, мақаланы мақала тақырыбына жақын ғылыми мамандырылған мамандығына немесе редакциялық коллегия мүшесіне сын пікірге жібереді. Егер мақала журнал бағытына сәйкес келмеген жағдайында авторға мақаланың жариялануының мүмкін емес екені айтылады;

Сын пікір процессі жасырын өткізіледі. Сын пікір жазылған жұмыс авторына сын пікір мәтінімен танысу мүмкіндігі беріледі.  Сын пікір жазушының тегі сын пікір беруші келесімімен айтылады;

Мақала журнал сайтында орналасқан мақалалардың авторлық оригиналдарының талаптарына сәйкес келетін жағдайында қарастыруға алынады;

Мақалада келтірілген дәйексөздердің, фактілердің, меншік аттардың және библиографиялық мәліметтердің анықтығына, нақтылығына, дұрыстығы және толықтығына авторлар жаупкершілік артады;

Егер сын пікір білдірушы пікірі бойынша мақала толықтау және анықтау қажет болса мақала авторға түзеу үшін қайта жіберіледі. Түзетілген мақала редактормен немесе жауапты хатшымен қойылған уақытында қайтып келуі тиіс;

Сын пікірде келесі пунктер бар болуы тиіс:

- мақала атауы, авторлар;

- мақала тақырыбы, зерттеу маңыздылығы;

- ғылыми жаңалығы, зерттеудің негізгі нәтижелері;

- мақала құрылымы, мазмұндауы;

- әдебиет дерекнамасын пайдалануы;

- сын пікір білдіруші ескертулері;

- сын пікір білдіруші ұсынысы (жариялауға ұсынылады, ескертулерді түзетілгеннен кейін жариялауға ұсынылады, жариялауға ұсынымайды);

- сын пікір білдіруші туралы мәлімет;

- редакциялық коллегия қорытындысы (жариялауға ұсынылады, ескертулерді түзетілгеннен кейін жариялауға ұсынылады, жариялауға ұсынымайды).

Сын пікір оригиналдары сын пікір білдіруші қолы қойылып редакцияда бір жыл бойы сақталады.

Использование портала Journal.kaznu.kz подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением.
Пользовательское соглашение

Все права защищены. Никакая часть из представленных материалов не может быть воспроизведена, сохранена или распространена в любой форме любым путем, в том числе электронным, механическим, фотографическим и записью на любые носители без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Все материалы, опубликованные на портале Journal.kaznu.kz, принадлежат КазНУ имени аль-Фараби и/или другому правообладателю, в том числе издателю, учредителю, редколлегии соответствующего журнала, и охраняются авторским правом Республики Казахстан и других стран.

Репродукция и перепечатка материалов портала Journal.kaznu.kz  в любой форме требует письменного разрешения от правообладателя.

Учителя, студенты и исследователи в индивидуальном порядке могут распечатывать копии материалов, находящиеся на портале Journal.kaznu.kz, для некоммерческого использования – для преподавательской или исследовательской деятельности.

У вас нет прав для систематического скачивания файлов статей, оглавлений, аннотаций, списков цитированной литературы или какой-либо другой информации с портала Journal.kaznu.kz  без письменного разрешения правообладателя.

ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР

БІЗДІҢ РЕСУРСТАР

МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗҚазақстан Республикасы, Алматы, 050040, әл-Фараби даңғылы, 71

БІЗГЕ ЖАЗЫҢЫЗДАРinfojournal@kaznu.kz